Veilig op bezoek bij Jaarbeurs

Update coronamaatregelen

Laatste update: 25 januari 2022, 21.00 uur

Op 25 januari jl. heeft het kabinet een aantal versoepelingen aangekondigd die de samenleving voor een gedeelte weer verder openen. De horeca mag weer open en culturele voorstellingen zijn weer toegestaan. Ook is er weer meer ruimte voor congressen en vergaderingen. Concreet betekenen de versoepelingen het volgende voor de Jaarbeurs.

Evenementen en bijeenkomsten binnen zijn weer toegestaan, mits geplaceerd en met een maximum van 1250 personen. De 1,5 meter regel blijft hierbij van kracht en we vragen alle bezoekers vanaf 13 jaar om een coronatoegangsbewijs te laten zien. 
Daarnaast ben je ook weer van harte welkom in ons restaurant Pleyn. 

Voor de grotere beurzen en evenementen zonder vaste zitplaats is het helaas nog een paar weken afwachten. Daarvoor geldt ook een maximum van 1250 bezoekers en dat is voor veel grote events te beperkt. Onze voorbereidingen voor het voorjaar gaan echter onverminderd door. Dat we dat veilig evenementen kunnen organiseren, hebben we vorig jaar al wel bewezen; we kregen daarvoor als eerste evenementenlocatie in Nederland het Kiwa keurmerk voor preventiemaatregelen.

Samen krijgen we corona onder controle

Bij alle activiteiten die plaatsvinden in de Jaarbeurs volgen we de geldende richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld ten aanzien van het coronavirus. Hieronder vind je een overzicht van de basisregels die op dit moment gelden. Of je nu een bijeenkomst of event bij ons bezoekt of organiseert, we vragen iedereen die onze gebouwen betreedt om zich te houden aan onderstaande maatregelen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Draag een medisch (bij voorkeur type 2 voor eenmalig gebruik) mondkapje bij verplaatsing.
 • Blijf thuis bij klachten.
 • Desinfecteer regelmatig je handen.
 • Voor toegang tot onze gebouwen vragen wij om een coronatoegangsbewijs. Hieronder vind je meer informatie over het gebruik van coronatoegangsbewijzen. 
Coronatoegangsbewijs scannen

Coronatoegangsbewijzen

De veiligheid van onze bezoekers, klanten en medewerkers staat bij ons voorop. We zijn verplicht om alle bezoekers, exposanten en organisatoren te vragen om een geldig coronatoegangsbewijs middels de CoronaCheck app. Naast dat dit een verplichting is geloven we er ook in dat dit een belangrijke stap is in het veilig samenbrengen van exposanten en bezoekers. De volgende regels zijn van toepassing bij het gebruik van coronatoegangsbewijzen:

 • Alle bezoekers vanaf 13 jaar wordt gevraagd om een geldig coronatoegangsbewijs middels de CoronaCheck app. Tevens dien je een geldig identiteitsbewijs te tonen.
 • Exposanten en standpersoneel dienen te beschikken over een coronatoegangsbewijs op de beursdagen. Tijdens de op- en afbouw is dit niet verplicht. 
 • Bij meerdaagse evenementen worden bezoekers elke dag opnieuw gecontroleerd op een coronatoegangsbewijs.
 • Personen die geen geldig coronatoegangsbewijs in combinatie met een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen kan geen toegang worden verleend. 

Meer informatie over de CoronaCheck app

Welke maatregelen hebben we genomen?

Wij zorgen ervoor dat we op een zo veilige mogelijke manier evenementen en bijeenkomsten kunnen organiseren en faciliteren. We hebben hiervoor verschillende maatregelen genomen:

 • Bij de entree stelt een medewerker de vragen van de gezondheidscheck.
 • Desinfectiezuilen staan bij alle entrees en op centrale plekken.
 • Alle contactoppervlakken worden regelmatig gereinigd.
 • In onze gebouwen is heldere communicatie aanwezig over de geldende richtlijnen.
 • Looproutes en markering zorgen ervoor dat afstand houden mogelijk is.
 • Wij zorgen voor voldoende ventilatie in onze ruimtes.
Jaarbeurs ingang mondkap

Kiwa COVID-19 keurmerk

De Jaarbeurs heeft als eerste evenementenlocatie in Nederland het keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen van keuringsinstituut Kiwa ontvangen. De afgelopen periode heeft Kiwa de maatregelen getoetst die Jaarbeurs heeft genomen om de eventuele verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met het keurmerk kan de Jaarbeurs laten zien dat beurzen, congressen en andere bijeenkomsten volgens de hoogste veiligheidsnormen plaatsvinden.

Logo Kiwa Keurmerk