Smart Homes & Intelligent Buildings

Smart Homes & Intelligent Buildings is een kennisevent over het thema intelligente woningen en gebouwen, gericht op de professionele markt. Het veelzijdige programma van praktijkcases en expertsessies wordt aangevuld met een uitgebreide informatiemarkt. Bent u projectontwikkelaar, gebouweigenaar of –beheerder, architect, aannemer, installateur of adviseur en wilt u uw kennis over slimme toepassingen vergroten en uw netwerk uitbreiden? Dan bent u welkom op donderdag 22 november. Regel uw gratis toegangskaart via de website.
 
Smart Homes & Intelligent Buildings vindt plaats tegelijk met Bits, Bricks & Behaviour, georganiseerd door FHI Gebouw Automatisering. Bezoekers hebben toegang tot beide programma’s en de gemeenschappelijke informatiemarkt.

LinkedIn
Twitter


 
Event delen: