Kinderen met begeleidster. Creatieve activiteit in opvangcentrum.

Landelijk congres Van Migratie tot Participatie

Locatie
Beatrixgebouw Jaarbeurs
Datum
-

Met een groot aantal organisaties – variërend van gemeenten tot landelijke taakorganisaties – staan we voor verschillende uitdagingen rond de opvang, terugkeer en participatie van asielzoekers en Oekraïense ontheemden. Ook staan we voor vele andere vraagstukken rondom bijvoorbeeld arbeidsmigratie, demografie en draagvlak.
Welke dilemma’s en kansen zijn er en hoe gaan we daar met elkaar nu en in de toekomst mee om? Dit congres biedt de gelegenheid aan medewerkers en bestuurders van onder andere gemeenten, ministeries en de brede migratieketen om met elkaar in gesprek te gaan. Met als doel om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en na te denken over kansen en (praktische) oplossingen binnen het complexe veld waarin we allemaal werken.

Doelgroep
- Beleidsmedewerkers
- Medewerkers uit de brede migratieketen
- Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
- Bestuurders