‘Vernieuwend onderwijs’ rode draad NOT 2021

Image

Focus op het funderend onderwijs, drie nieuwe topic routes, meer ruimte voor het segment Technologie & ICT, een actueel, uitdagend en professioneel inhoudelijk programma dankzij het onderwijspanel en verschillende programmacommissies. Begin september start de deelnemerswerving voor NOT 2021 die van dinsdag 26 tot en met zaterdag 30 januari 2021 wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Thema is 'De sleutel tot vernieuwend onderwijs'.

ONDERWIJS IS ALTIJD IN BEWEGING
Brandmanager Audrey Wilschut: “Het onderwijs is altijd in beweging, de professionals hebben te maken met uiteenlopende uitdagingen. Op NOT brengen we die uitdagingen in beeld. In november komen we samen met 5 nieuwe programmacommissies, bestaande uit bezoekers, exposanten en overkoepelende organisaties. Met deze eerste brainstorm zoeken we de thema’s die echt spelen in de markt en komen we tot een actueel programma dat aansluit bij de markt.

DE PROGRAMMACOMMISSIE
De programmacommissie is samengesteld uit diverse hoeken van het onderwijs. Met de uitkomsten van de eerste brainstorm gaat vervolgens het NOT onderwijspanel aan de slag. Dit is een groep van 1500 onderwijsprofessionals uit het KO, PO, VO en MBO. Zij toetsen het programma aan de actualiteit in het veld. Het panel is met de commissie bezig tot en met mei 2020 om het programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het werkveld. Hoe dit in zijn werk gaat, is het beste te tonen via voorbeelden van de commissieleden. Sibo Arbeek is sinds 2015 lid van de commissie en onderschrijft het belang: ‘De programmacommissie zorgt dat de NOT aansluit bij de behoefte van de bezoekers en het werkveld’.’ ‘Wat ik belangrijk vind is dat de programmacommissie divers vertegenwoordigd is en ik ben blij dat het veld direct betrokken is.’

Nieuw commissielid Sanne Ramakers laat zien hoe divers de commissie is via haar leden: ‘Ondanks dat ik zelf niet meer werkzaam ben in het veld, weet ik wel wat er speelt. Zo hebben we vanuit de Kleuteruniversiteit 13 ambassadeurs in de klei staan. Via hun hou ik de feeling met het onderwijsveld en kan zo aan het programma toevoegen wat er speelt vanuit diverse leerkrachten.’

Voor zowel de programmacommissie als het onderwijspanel is het nog mogelijk voor onderwijsprofessionals om zich in te schrijven. Neem hiervoor contact op met het NOT team.

VERNIEUWINGEN 2021
Bij de editie van 2019 zijn veel vernieuwingen succesvol doorgevoerd waarmee de NOT in 2021 weer verder gaat. Hiernaast zijn er de komende editie ook weer een aantal nieuwe elementen. Er komt meer verbinding tussen de hallen dankzij de nieuwe onderwijsboulevard die loopt tussen de verschillende terrassen, theaters en onderwijsacademies. Hiernaast komen er drie nieuwe topic routes waarmee deelnemers zich specifiek kunnen profileren op de thema’s: Blended Learning • Move@School • FutureTech.

OVER DE NOT
NOT richt zich op het funderend onderwijs, dat betekent kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De organisatie rekent op 40 duizend bezoekers. Zeventig procent van het bezoek neemt besluiten, naar verwachting komt dertig procent met concrete investeringsvragen naar de NOT. In 2019 was het gemiddeld investeringsbedrag 24.500 EUR.

Aan de NOT nemen ruim 500 exposanten deel. Daarnaast kent de beurs in de vorm van de Onderwijsacademie een groot, onafhankelijk, inhoudelijk programma dat door het veld zelf is samengesteld. Eén op de vijf bezoekers heeft in het verleden één of meerdere sessies hiervan gevolgd.

OUD & VERTROUWD
Het gericht aanspreken van bezoekers via de vijf segmenten bevalt goed en blijft ook in de volgende NOT van toepassing. Op het gebied van Technologie & ICT zien we meer vraag uit de markt en voor dit segment is dan ook meer ruimte ingepland.

  • NOT blijft dit jaar in de hallen 1, 2 en 3 in het Jaarbeurscomplex
  • De vijf segmenten blijven ongewijzigd:
    Didactiek • Technologie & ICT • Dagtrips, Theater en Cultuur • Opleiding, Advies en Beleid • Facilitair en Inrichting.
  • In het programma maken we weer ruimte voor de Innovatie Award & Tunnel • School voor de Toekomst • Kinderboekenland • Passend Onderwijsstraat

De vernieuwingen en vertrouwde items van NOT 2021 komen samen in de nieuwe belevingsplattegrond.

HIGHLIGHTS 2019

  • Aantal bezoekers: 35.653
  • Investeringsbedrag: 24.115 EUR
  • Investeringsplannen 54%
  • Tevredenheid bezoekers 7,8

 -------------------------------------------------------------------------
Meer informatie nodig? Neem contact op met Audrey Wilschut - audrey.wilschut@jaarbeurs.nl

Image

KPN kiest voor duurzaam partnership met Dutch Health Hub van de Jaarbeurs

Utrecht, 14 september 2021. KPN Health, digitale partner van de zorgsector, kiest voor een duurzaam marketingpartnership met de Dutch Health Hub, het recent opgerichte kennis- en innovatieplatform dat een motor wil zijn voor toekomstbestendige zorg. KPN en de Dutch Health Hub zetten zich beide in voor een innovatieve digitaliseringsslag in de zorg en dat is terug te zien in deze overeenkomst. De komende maanden starten KPN Health en de Dutch Health Hub gezamenlijke campagnes. Beide bedrijven zijn al enige tijd bezig om de digitalisering in de zorg te versnellen. KPN doet dat bijvoorbeeld in de vorm van KPN Health Exchange – het uitwisselen van vertrouwelijke informatie in systemen op een goed beveiligde manier. De Dutch Health Hub doet dat door partijen in de zorg live en online bij elkaar te brengen voor inspiratie, kennisuitwisseling en strategievorming. De samenwerking begint met een webinar van KPN Health over Health Exchange. Vanwege de huidige coronarichtlijnen, vindt de sessie online plaats in de Jaarbeurs Studio. Tijdens dit webinar komen ervaringsdeskundigen en experts uit de zorg aan het woord. De campagne van de samenwerking wordt voortgezet in het najaar en wordt inhoudelijk nog vorm gegeven. Vinood Mangroelal (EVP KPN Health): ‘Vanuit onze missie om de zorg samen toegankelijk te houden, digitaal en persoonlijk, is een partnership met de Dutch Health Hub erg logisch. Wij zien veel potentie in dit nieuwe initiatief en kijken er naar uit om samen met Ruud en zijn team nuttige content en initiatieven op te zetten waarmee wij samen met verschil kunnen maken’ Director Dutch Health Hub Ruud Koolen is erg blij met dit nieuwe partnership: “KPN Health en de Dutch Health Hub vinden elkaar in de ambitie om de zorg duurzaam en toekomstbestendig te maken. Digitalisering is daarbij cruciaal. Wij gaan elkaar de komende tijd versterken in het leveren van ijzersterke kennis en informatie, waarmee we beslissers in de zorg echt verder kunnen helpen in hun strategievorming op dit gebied. Juist nu is een versnelling in digitalisering cruciaal om de zorg goed overeind te kunnen houden.” Vandaag, 14 september, hebben Vinood Mangroelal en Ruud Koolen de overeenkomst ondertekend in de Jaarbeurs Studio. Over KPN Health Dagelijks ondersteunen wij zorgorganisaties op weg naar een digitale toekomst. Een toekomst waarin we samen de zorg toegankelijk houden, digitaal en persoonlijk. Met technologie die ondersteunt, makkelijk in gebruik is en aansluit op de behoefte van mensen. Wij snappen dat digitalisering ook vragen oproept. Hoe werkt u samen met andere zorgverleners, wat is de nieuwe rol van de patiënt? Hoe gaat u om met veiligheid, betrouwbaarheid, digitale identiteit? Gebruik daarom onze expertise over veilige informatie-uitwisseling in de zorg. KPN Health is uw partner op het gebied van Netwerk, ICT en Security in de zorg. Meer informatie: https://www.kpn.com/zakelijk/branches/zorg.htm Over Dutch Health Hub De Dutch Health Hub is een initiatief van de Jaarbeurs. We willen partijen samenbrengen en in beweging zetten. We creëren nieuwe coalities die samenwerken en innoveren. Met als doel betaalbare, betere en duurzamere zorg met meer aandacht voor gezondheid en preventie. Meer informatie: https://www.dutchhealthhub.nl/

Image

Grootste evenement voor digitalisering van de zorg live in Utrecht

Zorg & ICT van 2 tot en met 4 november in de Jaarbeurs Utrecht, 13 september 2021 – Zorg & ICT, het grootste live evenement over digitalisering van de zorg, vindt van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 november plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Zeker nu is de behoefte groot om de zorg persoonlijker, goedkoper, slimmer, duurzamer en sneller te maken. Onder het thema Keep up the Change besteedt Zorg & ICT ruim aandacht aan deze uitdagingen. De registratie is inmiddels geopend en de toegang is gratis. Aanmelden kan via de website https://www.zorg-en-ict.nl/. Audrey Wilschut van Zorg & ICT: “We kijken er erg naar uit om iedereen weer live te ontmoeten. Drie dagen lang is Zorg & ICT hét podium voor leveranciers die met hun relevante en slimme ICT-oplossingen en technologieën willen bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige zorg. Professionals in de zorgsector bezoeken de beurs voor de nieuwste kennis en inzichten, inspiratie, het spotten van de laatste innovaties en om ervaringen te delen en te netwerken met vakgenoten. We hebben een mooi scala aan exposanten en een uitgebreid en boeiend sprekersprogramma. We hebben er zin in.” Onderwerpen rondom digitale zorg die tijdens Zorg & ICT aan bod komen zijn onder andere de juiste zorg op de juiste plek, gegevensuitwisseling, datagedreven zorg, de opschaling en implementatie van innovatie, en zorgplatformen en regiosamenwerking. De Jaarbeurs heeft uitgebreide maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zodat live bijeenkomsten volgens de hoogste veiligheidsnormen kunnen plaatsvinden. Daarvoor ontving de Jaarbeurs als eerste evenementenlocatie in Nederland het speciale Kiwa-keurmerk. Meer informatie is te vinden op www.zorg-en-ict.nl. Bezoekers kunnen zich daar ook registreren.