Genderwijs

Hoe benader jij je leerlingen? Onderwijsconferentie voor alle onderwijsprofessionals werkzaam in het po, vo en mbo.

Image
Icon / Location2Locatie
Event & Exhibition Centre
Datum en tijd
14 okt 2020 - 14 okt 2020
Content One

Genderwijs

Stichting School & Veiligheid organiseert de onderwijsconferentie Genderwijs voor alle onderwijsprofessionals werkzaam in het po, vo en mbo.

In deze eerste editie gaan we met elkaar in gesprek over onderwijs waarin de kijk op jongens en meiden bewust (g)een rol speelt. Hoe benader jij je leerlingen? Het uitwisselen van praktijkervaringen staat centraal in deze conferentie. Hebben jongens en meiden een andere aanpak nodig of juist niet? Deelnemers wordt nadrukkelijk verzocht hun visie te delen.

De aanbevelingen die uit deze conferentie voortkomen worden aangeboden aan minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Ingrid van Engelshoven.

Content Two

Het programma

Een gevarieerd programma met dr. Mieke van Houtte als keynotespeaker, een leerlingenpanel en de theatergroep MATROSE die verhalen uit het klaslokaal tot leven brengt. Jan Jaap Hubeek zorgt als dagvoorzitter voor de nodige interactie met het publiek. Natuurlijk is er voldoende ruimte om te netwerken en contacten te leggen met collega’s.
Samen ga jeop zoek naar een antwoord op de vraag: Wat is Genderwijs?

Praktische workshops 

Tijdens de conferentie kun je twee workshops volgen. Je maakt kennis met praktische hulpmiddelen, werkvormen en materialen die je meteen de volgende dag op school kunt gebruiken. Verder krijg je veel achtergrondinformatie en staat het uitwisselen van ervaringen met collega’s centraal.  

Naar website