Leendert Bikker nieuwe voorzitter raad van commissarissen Koninklijke Jaarbeurs

Utrecht, 10 juli 2023 - Leendert Bikker is per 1 juli 2023 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht. Bikker volgt Evert Greup op, die om persoonlijke reden aftreedt, iets voor het verstrijken van zijn tweede termijn.

Bikker beschikt over ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, onder andere als voorzitter van de besturen / raden van toezicht van Hogeschool Windesheim, VU vereniging, ROC Zadkine, Scapino Ballet Rotterdam, Waddenvereniging en commissaris bij Blauw Research en SNT. Bikker is als ondernemer veertig jaar actief als strategie- en communicatieadviseur, was de laatste zeven jaar CCO van de coöperatieve Rabobank en is oud-voorzitter van de Economic Development Board Rotterdam.

Jeroen van Hooff, CEO van Koninklijke Jaarbeurs: "Wij zijn Evert Greup dankbaar voor zijn grote inzet gedurende de afgelopen jaren. Als zeer betrokken toezichthouder heeft hij zich met veel tijd, energie en daadkracht ingezet voor onze groep."

Leendert Bikker