Privacy statement

ONLINE MEDIADIENSTEN

Jaarbeurs biedt via diverse websites online mediadiensten aan. Via die websites wordt content of productinformatie aangeboden. 

Persoonsgegevens

Wanneer u uw gegevens achterlaat om content te kunnen downloaden of voor productinformatie verstrekt u actief persoonsgegevens aan Jaarbeurs, zoals de volgende gegevens:
•    NAW-gegevens;
•    Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
•    Geslacht; 
•    Functie- en bedrijfsgegevens;
•    Branche;
•    Carrièreniveau en uw rol bij het aankoopproces;
•    Gedownload document;
•    Ingevulde informatie op aanvraagformulieren;
•    Inhoud van communicatie;
•    Kanaal van herkomst;
•    Datum van download of aanvraag;
•    Opt-in gegevens;
•    IP adres.

Doelen van verwerking

In het kader van de online mediadiensten verwerkt Jaarbeurs uw persoonsgegevens voor diverse doelen, zoals:
•    Aanbieden van een online marktplaats voor content en productinformatie;
•    Uitvoeren van overeenkomsten met aanbieders van content en producten;
•    In contact brengen van aanvrager en leverancier van content en/of producten;
•    Afstemmen van vraag en aanbod; 
•    Communicatie onderhouden, waaronder het beantwoorden van vragen en de behandeling; van klachten;
•    Levering van diensten;
•    Relatiebeheer, PR en marketing;
•    Leadgeneratie;
•    Cross selling en up selling; 
•    Vinden van gelijkwaardige profielen/acquisitiedoeleinden;
•    Verbetering dienstverlening;
•    Opstellen van analyses ter verbetering van de bezoekersbeleving;
•    Monitoren, verzamelen en opvolgen van leads;
•    Opbouwen van interesseprofielen voor advertentiedoeleinden;
•    Personaliseren en verbeteren van digital marketingcampagnes;
•    Uitvoeren van specifieke acties en prijsvragen;
•    Uitvoeren van (klanttevredenheids-)onderzoeken;
•    Faciliteren van contacten binnen de community; 
•    Beveiliging van de systemen;
•    Naleving van regelgeving en voldoen aan rechterlijke bevelen;
•    Voeren van geschillen.

Derden

Bij de uitvoering van haar diensten kan Jaarbeurs uw persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen. Denk aan IT-leveranciers van onze systemen of de websitebeheerder. Daarnaast maakt Jaarbeurs gebruik van diverse adviseurs die toegang zouden kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens, zoals organisatieadviseurs of advocaten.

De aard van onze online mediadiensten vereist bovendien het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing indien u content (whitepapers) van derden downloadt op één van onze online portalen en/of productinformatie aanvraagt. U kunt dan door de desbetreffende derde partij (de aanbieder van de whitepaper of leverancier van een product) worden benaderd. Dit gebeurt uitsluitend met uw toestemming. De uiteindelijke verwerking van uw persoonsgegevens door de betreffende aanbieder valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder. U kunt bij die aanbieder terecht voor nadere informatie over hoe deze omgaat met uw persoonsgegevens. 

Daarnaast kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. In het kader van de accountantscontrole kan een accountant persoonsgegevens inzien. De politie of de gemeente kan gegevens bij ons opvragen, bijvoorbeeld in het kader van fraude, veiligheid of opsporing.