Privacy statement - Congres- en vergadercentrum

In het kader van de verhuur van congres- of vergaderlocaties en parkeerplaatsen verwerkt Jaarbeurs persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens kunnen door Jaarbeurs worden verwerkt:

 • NAW gegevens;
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens;
 • Bedrijfsgegevens en functie;
 • Bezoekgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens;
 • Gegevens uit de huurovereenkomst;
 • Gegevens uit het parkeerformulier, eventuele betrokkenheid bij een incident met schadebedrag en gegevens die zich in de bijlagen bij het parkeerformulier bevinden;
 • Administratienummer;
 • Gegevens omtrent feitelijk gebruik van verleende parkeerbevoegdheden;
 • Inhoud van communicatie en meldingen;
 • Gevonden voorwerpen en eventuele persoonsgegevens daarin/op;
 • Gegevens op het aangifteformulier bij incidenten;
 • Inloggegevens;
 • Locatiegegevens, datum laatste bezoek aan beurswebsite, soort device en gebruikt internetbrowser bij chat en online;
 • Interesse in Jaarbeurs diensten;
 • Interesse in aanbiedingen (van derden);
 • Wijze van vervoer;
 • Klikgedrag;
 • Transacties met historie;
 • IP adres;
 • Inhoud van uw communicatie met Jaarbeurs;
 • Gegevens uit evaluaties en klanttevredenheidonderzoeken;
 • Tekenbevoegdheid;
 • KvK gegevens;
 • BTW nummer;
 • Kostenplaats;
 • Factuuradres;
 • Dieetwensen;
 • Social media;
 • Betaalgegevens;
 • Kenteken;
 • Handtekening;
 • Tijdstip van parkeren;
 • Gevonden voorwerpen en eventuele persoonsgegevens daarin/op;
 • Gegevens op uw aangifteformulier bij incidenten omtrent diefstal of beschadiging;
 • Camerabeelden met tijdstip, datum en plaats;
 • Inhoud van storingsmeldingen.
 • Doelen van verwerking

Bij haar dienstverlening verwerkt Jaarbeurs uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Uitvoering overeenkomst voor de huur van een congres- of vergaderlocatie;
 • Bezoekersregistratie;
 • In contact brengen van huurders onderling;
 • Faciliteren van contacten binnen de community;
 • De interne controle en bedrijfsbeveiliging;
 • De beveiliging van gebouwen, terreinen en goederen;
 • De bescherming van de veiligheid van personen;
 • Verlenen van toegang tot parkeervoorzieningen;
 • Toekennen van parkeerbevoegdheden;
 • Monitoren, verzamelen en opvolgen van leads;
 • Uitvoeren van acquisitietrajecten;
 • Relatiebeheer, PR en (direct) marketing, waaronder het toesturen van informatie over de producten en diensten van Jaarbeurs en partners;
 • Het aannemen en verwerken van bestellingen;
 • Agenda- en adresboekbeheer;
 • Communicatie onderhouden, waaronder het beantwoorden van vragen en verstrekken van informatie;
 • Vastleggen en de afhandeling van meldingen, storingen, klachten, incidenten en schades;
 • Het doen van betalingen;
 • Innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen daarvan;
 • Het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van accountantscontrole;
 • Leadgeneratie;
 • Cross selling en up selling;
 • Opbouwen van interesseprofielen voor advertentiedoeleinden;
 • Personaliseren en verbeteren van digital marketingcampagnes;
 • Inlezen en versturen van inlogcodes;
 • Controle op logistieke stromen zoals personenbewegingen, parkeren en transport;
 • Het plannen, offreren en factureren van stand- en evenementbeveiliging;
 • Het verwerken van aangiftes voor diefstal of beschadiging;
 • Registratie en afhandeling van gevonden voorwerpen;
 • Naleving van regelgeving en voldoen aan rechterlijke bevelen;
 • Voeren van geschillen.

Derden
Bij de uitvoering van haar diensten kan Jaarbeurs uw persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen. Denk aan de partijen die betrokken zijn bij de verhuur van de locaties of parkeervoorzieningen van de Jaarbeurs, zoals IT-leveranciers en leveranciers van facilitaire diensten. Daarnaast maakt Jaarbeurs gebruik van diverse adviseurs die toegang zouden kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens, zoals organisatieadviseurs of advocaten.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden die u kunnen benaderen voor diensten die een aanvulling zijn op deze diensten van Jaarbeurs.

Daarnaast kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. In het kader van de accountantscontrole kan een accountant persoonsgegevens inzien. De politie of de gemeente kan gegevens bij ons opvragen, bijvoorbeeld in het kader van fraude, veiligheid of opsporing.