Nieuwe Jaarbreurs

Jaarbeurs herijkt haar bouwplannen

Utrecht, 18 oktober 2022 - In 2019 presenteerde Koninklijke Jaarbeurs een masterplan met een nieuw ontwerp voor de bestaande Jaarbeurshallen en het omringende gebied. Deze bouwplannen worden nu herzien. Na een stilstand van bijna twee jaar weten bezoekers en exposanten Jaarbeurs weer volop te vinden. Tegelijkertijd is er sprake van een wereldwijde onzekere economische situatie en een nieuwe realiteit in de evenementensector. Jeroen van Hooff, CEO Koninklijke Jaarbeurs: “We zien dat het beurslandschap voortdurend in ontwikkeling is. Denk bijvoorbeeld aan de intrede van online- en hybride evenementen; een ontwikkeling die van invloed is op de hallenconfiguratie en de flexibiliteit die je daarvoor nodig hebt. Jaarbeurs speelt vanuit haar verantwoordelijkheid in op de continue ontwikkelingen in de markt en de behoefte van haar klanten. Daarom richten wij ons in de planvorming op een gefaseerde aanpak.” Ook is door de huidige economische situatie de realisatie van de oorspronkelijke bouwplannen niet langer haalbaar. “Er is sprake van een sterke inflatie, zeer hoge energieprijzen en fors stijgende bouw- en financieringskosten. Wij werken toe naar een modulair, duurzaam en haalbaar plan, waardoor wij in staat zijn goed mee te bewegen met de veranderende markt en onze klanten”, aldus Van Hooff. 

In het nog te vormen plan richt Jaarbeurs zich allereerst op alternatieven voor de Prins van Oranje hal, gelegen aan de noordzijde van de Jaarbeursboulevard. Dit is nodig omdat op basis van afspraken uit 2016 deze hal samen met P1 en P3 in 2023 wordt overgedragen aan de gemeente Utrecht. Dit ten gunste van de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Beurskwartier.

Daarnaast is er oog om de Jaarbeursboulevard aantrekkelijker te maken en de verbinding tussen Transwijk en het Centrum te versterken. “De Jaarbeursboulevard vormt de spreekwoordelijke ‘ruggengraat’ van de wijk: de hoofdroute van het station naar de beurs en achterliggende wijken en die verdient aandacht”, aldus Van Hooff.

Van Hooff: “Twee onderdelen van het plan uit 2019, te weten het groene dak(park) en het creëren van een deels, verdiepte, inpandige logistieke straat, gaan we uit kostenoogpunt loslaten. Tegelijkertijd biedt dat de mogelijkheid om op termijn de bestaande hallen aan de zuidzijde van de Jaarbeursboulevard duurzaam te upgraden door middel van vernieuwbouw in plaats van sloop en totale nieuwbouw. Daarbij houden we het vizier op de eerder geformuleerde uitgangspunten, in het bijzonder ten aanzien van de beoogde duurzaamheid.”

“Jaarbeurs is ruim 100 jaar geleden opgericht om handel en nijverheid te bevorderen en daarmee voorspoed te stimuleren. Dit ideaal vormt nog steeds ons fundament. We helpen onze klanten op een duurzame en slimme manier groei te realiseren. En dat doen we vanuit het centrum van het land, in het hart van Utrecht, flexibel inspelend op de ontwikkelingen in de evenementenindustrie en de wereld om ons heen”, aldus Van Hooff.

Op de hoogte blijven
In de afgelopen periode heeft een strategische heroriëntatie van de bouwplannen plaatsgevonden. De komende periode zal gebruikt worden om de plannen stapsgewijs verder uit te werken. Geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden via de website: www.jaarbeurs.nl/de-nieuwe-jaarbeurs.