De Nieuwe Jaarbeurs

De Nieuwe Jaarbeurs

Jaarbeurs herijkt haar bouwplannen

In 2019 presenteerde Koninklijke Jaarbeurs een masterplan met een nieuw ontwerp voor de bestaande Jaarbeurshallen en het omringende gebied. Deze bouwplannen worden nu herzien. Na een stilstand van bijna twee jaar weten bezoekers en exposanten Jaarbeurs weer volop te vinden. Tegelijkertijd is er sprake van een wereldwijde onzekere economische situatie en een nieuwe realiteit in de evenementensector. Door de sterke inflatie, hoge energieprijzen en fors stijgende bouw- en financieringskosten is de realisatie van de oorspronkelijke plannen niet langer haalbaar. Jaarbeurs werkt daarom toe naar een modulair, duurzaam en haalbaar bouwplan. Daarmee zijn wij goed in staat om mee te bewegen met de veranderende markt en de behoefte van onze klanten.

Jeroen van Hooff, CEO Koninklijke Jaarbeurs: “We zien dat het beurslandschap voortdurend in ontwikkeling is. Denk bijvoorbeeld aan de intrede van online- en hybride evenementen; een ontwikkeling die van invloed is op de hallenconfiguratie en de flexibiliteit die je daarvoor nodig hebt. Jaarbeurs speelt vanuit haar verantwoordelijkheid in op de continue ontwikkelingen in de markt en de behoefte van haar klanten. Daarom richten wij ons in de planvorming op een gefaseerde aanpak.”

De komende periode

In de afgelopen periode heeft een strategische heroriëntatie van de bouwplannen plaatsgevonden. De komende tijd zal gebruikt worden om de plannen stapsgewijs verder uit te werken. Jaarbeurs richt zich daarbij allereerst op alternatieven voor de Prins van Oranje hal, gelegen aan de noordzijde van de Jaarbeursboulevard. Dit is nodig omdat op basis van afspraken uit 2016 deze hal samen met P1 en P3 in 2023 wordt overgedragen aan de gemeente Utrecht. Dit ten gunste van de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Beurskwartier. Daarnaast is er oog om de Jaarbeursboulevard aantrekkelijker te maken en de verbinding tussen Transwijk en het Centrum te versterken.

Nieuwe Jaarbreurs
Jeroen van Hooff

“Jaarbeurs is ruim 100 jaar geleden opgericht om handel en nijverheid te bevorderen en daarmee voorspoed te stimuleren. Dit ideaal vormt nog steeds ons fundament. We helpen onze klanten op een duurzame en slimme manier groei te realiseren. En dat doen we vanuit het centrum van het land, in het hart van Utrecht, flexibel inspelend op de ontwikkelingen in de evenementenindustrie en de wereld om ons heen.”

Jeroen van Hooff, CEO Koninklijke Jaarbeurs

Op de hoogte blijven

Via deze website houden we je de op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Persberichten

Persbericht 18 oktober 2022 - Jaarbeurs herijkt haar bouwplannen