duurzaam

MVO Verklaring

Koninklijke Jaarbeurs organiseert en faciliteert nationaal en internationaal beurzen, congressen, evenementen en vergaderingen. We creëren waardevolle ontmoetingen en verbinden mensen en markten, handelaren en producenten. We bouwen sterke duurzame merken op het gebied van zorg, bouw & installatie, IT, logistiek, onderwijs en voeding. We initiëren essentiële veranderingen op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. We bieden vernieuwers huisvesting die uitnodigt om kennis te delen en over de eigen grenzen heen te kijken. We creëren economische impact en zijn nauw verbonden met elkaar en onze omgeving.

Lees onze volledige MVO-verklaring via deze link

Onze missie

Wij geloven dat er een plek moet zijn waar je elkaar écht kunt ontmoeten. Ontmoeten om te groeien. Als Koninklijke Jaarbeurs bieden én creëren we de ruimte om groei te versnellen: als mens, als organisatie, als markt. Op een duurzame, klantvriendelijke en vernieuwende manier. Live en online. In het centrum van het land, in het hart van de stad, met oog voor jou.

Onze visie

Wij worden de meest duurzame en vernieuwende organisator en facilitator van beurzen, events en congressen in Europa. Een onmisbare schakel in de Nederlandse economie. We organiseren en faciliteren kennisontwikkeling, inspiratie, entertainment, dealmaking en ontmoetingen.

Onze merkpijlers

Vriendelijk
Wij willen voor onze bezoekers en klanten waardevolle ontmoetingen creëren. In elke stap die we zetten willen we de verwachtingen overtreffen en de service die we bieden maximaliseren. Dit doen we met persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen, door slimme oplossingen te bieden en flexibel te zijn.

Duurzaam
Wij geloven in een wereld waarin we zorgvuldig met elkaar en onze omgeving omgaan. En daarin nemen we onze verantwoordelijkheid. Zowel aangaande onze maatschappelijke doelen, richting onze mensen als voor de wereld waarin we leven. Klimaatverandering is één van de meest urgente problemen in de wereld van vandaag en we zijn vastbesloten om hierin onze bijdrage te leveren. We verminderen de impact op de aarde door grondstoffen te hergebruiken en afval te reduceren. We strijden tegen voedselverspilling, er is geen plaats meer voor wegwerpplastic en we wekken onze eigen groene energie op. We lopen, fietsen en nemen de trein. Ook kiezen wij voor een duurzame manier van opereren in onze business. In alle industrieën waarin we actief zijn jagen wij duurzaamheid aan en helpen we duurzaamheid versnellen. Zowel in het horeca-assortiment als in de programmering als voor de inkoop van duurzaam materiaal.

Vernieuwend
Wij willen de meest vernieuwende en duurzame evenementenlocatie en organisator van Europa zijn. Wij zijn expert in het organiseren en faciliteren van beurzen en evenementen. Dit doen we al meer dan 100 jaar. Door onze ervaring en kennis te combineren met de nieuwste digitale technologieën maken wij onze evenementen nog waardevoller, verbeteren we onze bedrijfsvoering en ontwikkelen we nieuwe producten en diensten.

Om onze ambitie te realiseren neemt Jaarbeurs de volgende regels in acht:

  • Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze gasten, medewerkers, bezoekers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van ons product en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
  • Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en te faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu- en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.