Mobiele milieustraten hallen Bnext

Mobiele milieustraten

Mobiele milieustraten in de Jaarbeurs hallen

Samen met onze partner in afvalverwerking Bnext.nl zetten wij speciale mobiele milieustraten in tijdens de op- en afbouw van beurzen. Na een pilot bij BouwBeurs 2023 zijn we in september gestart met een uitrol voor alle beurzen en evenementen. Door de inzet van milieustraten kan afval bij de bron worden gescheiden in vijf verschillende afvalstromen: plastic, glas, organisch afval, papier, bouw- en sloop afval. Hierdoor kan het afval beter gerecycled worden en wordt het restafval gereduceerd.

Beursdeelnemers met eigen standbouw zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van hun bouw- en sloopafval. Met de milieustraten zorgt Jaarbeurs ervoor dat dit afval beter gerecycled wordt en er minder restafval is. Bij de mobiele milieustraten zijn teams van milieu-medewerkers aanwezig om te helpen het afval op het de juist manier te scheiden. Jaarbeurs is de eerste beursorganisator en -facilitator in Nederland die dit in gebruik neemt.