Winnow

Winnow

We willen duurzaam omgaan met ons afval. We gebruiken daarom 'slimme' afvalbakken die ontwikkeld zijn door Winnow. Deze afvalbakken meten onder andere het GFT afval uit de keuken. Daarnaast kunnen we zien wat er terugkomt van buffetten, beurzen en events en wat niet verkocht kan worden. Hierdoor krijgen we inzicht in ons verbruik en kunnen we hier in de toekomst op sturen.

Het groene afval dat overblijft wordt verwerkt in onze composteermachine. 

Composteermachine
Infographic