Nederlands | English | Deutsch
Jaarbeurs
Duurzaam handelen

Duurzaam handelen

Jaarbeurs 'brengt' handel in beweging. Handel in beweging brengen, doen we met aandacht voor het milieu en de maatschappij. Excellente zorg voor het milieu, omdat we zuinig moeten zijn op onze wereld. Maar ook omdat we vinden dat we als Jaarbeurs met 2,5 miljoen bezoekers per jaar, een verantwoordelijkheid hebben om duurzaamheid te stimuleren en waar mogelijk onder de aandacht te brengen.
 

 
Download hier de Infographic van het MVO-jaarverslag van 2015. Benieuwd naar het hele verslag? Lees hier het hele MVO jaarverslag van 2015.


Milieu

Zonnepanelen

In 2014 hebben we bijna 1400 zonnepanelen op het dak van het Beatrixgebouw geplaatst. Met trots kunnen we dan ook zeggen dat dit een van de grootste zonnedaken van de provincie Utrecht is. In de toekomst zullen alle daken van de nieuw gebouwde hallen/gebouwen worden voorzien van zonnepanelen.

Koude en warmte opslag
We maken als sinds 1993 gebruik van een Koude Warmte Opslag (KWO). Het systeem werkt op papier erg eenvoudig. Er zijn twee waterbronnen geboord. In de ene helft slaan we warmte op. In de andere helft gebeurt hetzelfde maar dan met koude. De energie die we opslaan, gebruiken we bijvoorbeeld om in de winter het gebouw te verwarmen of om in de zomer te koelen.

Afval
Het is belangrijk dat afval goed gescheiden wordt. Ons doel is om in 2020 geen afval meer te produceren, door 100% te scheiden en grondstof basis te laten zijn voor nieuwe producten. Op veel plaatsen binnen Jaarbeurs zijn afvalbakken geplaatst die papier, plastic en restafval scheiden. Al het restafval dat niet gescheiden wordt, kan door ons afvalverwerkingsbedrijf Van Vliet nog een voor 90% gescheiden worden.

Minder CO2 uitstoot door Banden op Spanning
Op onze parkeerterreinen zijn het hele jaar door teams actief om banden van auto’s van de juiste spanning te voorzien. Jaarbeurs, de Gemeente en Stichting Band op Spanning hebben de handen in een geslagen om samen een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de maatschappij door de auto’s op het parkeerterrein van Jaarbeurs van de juiste bandenspanning te voorzien. Auto’s met een juiste bandenspanning verbruiken namelijk 2-6% minder brandstof en stoten dus ook minder CO2 en fijn stof uit. De besparingen zijn dus enorm.
 
Meedoen?
De teams van Band op Spanning brengen pas de banden van de auto op spanning na toestemming van de eigenaar. Toestemming kunt u geven door de aanmeldkaart, die u ontvangt bij het oprijden van onze parkeerterreinen, zichtbaar achter uw voorruit te plaatsen. Zonnepanelen


Band op spanning

Maatschappelijk
Ook maatschappelijk nemen we onze verantwoordelijkheid. Dat doen we door onze kennis en ervaring in te zetten. Belangrijk vinden we het stimuleren van de verantwoordelijkheid en het creeeren van beweging bij mensen. Zo helpen we bijvoorbeeld via Jinc jongeren in achterstandswijken met het verbeteren van hun positie tot arbeidsmarkt. Ook ondersteunen we een beursorganisatie in Nicaraqua (Leon).

JINC
JINC helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt; door beroepsorientatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en workshops over ondernemerschap te faciliteren. Wij nemen actief deel in deze projecten door bliksemstages te bieden en het verzorgen van sollicitatietrainingen. 

Enactus
Enactus brengt studenten en het bedrijfsleven bij elkaar. Samen worden maatschappelijke problemen aangepakt waardoor de kwaliteit van leven en/of de levensstandaard van de mensen in nood of achterstand positie wordt verbeterd. Het in beweging brengen van mensen, het bieden van kansen middels kleinschalige ondernemingen en andere structurele initiatieven staan daarbij centraal. Ook hier gaat het ons niet alleen om sponsoring maar ook om actieve participatie.

JINC logo (drukwerk)
 

Enactus
 
En verder
We zijn natuurlijk met nog veel meer bezig dan hetgeen hierboven beschreven. Zoals onze 52.000 lichtpunten die allemaal energiezuinig zijn of onze toiletten met waterbesparende closets. Maar we zijn er nog niet. Want ruimte om te verbeteren blijft er genoeg. Door onszelf normen op te leggen, proberen we qua duurzaamheid steeds een stapje verder te komen.Zo zijn we sinds 2011 aangesloten bij Green Key. Green Key is hét internationale keurmerk voor bedrijven in toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg in het bedrijf. Sinds 2011 zIjn wij in het bezit van het gouden Green Key certificaat.
Green Key