Peter van der Veer (53), nieuwe commercieel directeur Jaarbeurs
Meer informatie

Pump Your Career

NWO en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) organiseren elke drie jaar Pump Your Career waar talent- en carrièreontwikkeling voor vrouwen in de wetenschap centraal staat. Dit jaar vindt Pump Your Career plaats op woensdag 12 december in het Beatrix Theater Utrecht.

Voor de wetenschap zijn diversiteit en inclusiviteit onontbeerlijk. Wil de wetenschap relevant zijn voor de samenleving, dan dient zij een afspiegeling te zijn van de verschillende identiteiten en belevingswerelden die de samenleving rijk is. Om de carrières van vrouwelijke wetenschappers te stimuleren, de doorstroom naar hogere posities te bevorderen en aandacht te creëren voor verschillende dimensies van diversiteit en inclusie organiseren de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) Pump Your Career. Het evenement is bedoeld voor personen werkzaam in de wetenschap (PhDs, postdocs, universitair (hoofd)docenten, hoogleraren, lectoren), beleidsmedewerkers en beleidsmakers t.a.v. genderdiversiteitsbeleid.
Event delen: