Practicum oplossing Verbonden Partijen

De lokale overheid voert haar bestuurlijke taken met veel organisaties uit: de verbonden partijen. De huidige tijd vraagt dat gemeenten met deze verbonden partijen innovatieve oplossingen vindt voor complexe vraagstukken. De gemeente is vaak aansprakelijk voor financiële problemen. En de burgers en bedrijven spreken de gemeente aan op de kwaliteit of toegankelijkheid van de dienstverlening van deze organisaties. Gemeenten zijn daarom naarstig op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking met en sturing op verbonden partijen. Deze zoektocht doet een groot beroep op praktische leervaardigheden van ambtenaren.
 
Er zijn vier vragen die tijdens deze dag aan de orde komen:
  • Hoe creëer ik een visie op sturing/governance op verbonden partijen? Hoe breng ik balans in bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verantwoordingsplichten?
  • Hoe creëer ik een goede samenwerking tussen partijen, in een relatie van zelfstandige maar verbonden partners, met relevante maatschappelijke meerwaarde?
  • Hoe creëer ik een governanceverhouding waardoor partijen niet tegenover elkaar maar juist samen met elkaar optrekken? Hoe draai ik van repressieve sturing naar stimulerende, preventieve sturing? Hoe kunnen partijen in deze relatie van elkaar leren en elkaars kwaliteiten benutten?
  • Hoe kan ik dit in mijn eigen praktijk voor elkaar krijgen en welke problemen en drempels liggen daar?
  • Hoe pak ik die aan? 
Op dit seminar combineren twee experts op heel divers terrein hun kennis en kunde om tot beantwoording van deze vragen te komen. Goos Minderman is hoogleraar Governance in de Publieke sector. Hij heeft een groot aantal gemeenten begeleid bij vraagstukken op het terrein van governance in de praktijk: Michiel Louweret is een ervaren adviseur en trainer voor gemeenten en andere non profit organisaties. Michiel ondersteunde tientallen opdrachtgevers bij vraagstukken op het gebied van procesregie, samenwerking en social learning. 
Event delen: