Cursus 'Taal naar empathisch contact'

Cursus Taal naar empathisch contact'
voor notarissen, kandidaat notarissen en notarisklerken

Door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB; id: 17088) en de Stichting Opleiding Medewerkers in het notariaat (SOMN) met 6 studiepunten geaccrediteerd.

Trainer: Riny van As, coach en trainer

Deze cursus "Taal naar empatisch contact" betreft de aandacht voor het inzicht in de mentale aspecten in het contact met collega's en het cliëntcontact. Daarmee kan verbaal- en non-verbaal gewerkt worden aan de juiste sfeer in de interactie met gesprekspartners. Deze cursus geeft daarvoor het inzicht in de verbale- en non-verbale kenmerken van het gedrag; en vooral hoe daar overtuigend op in te spelen. In deze cursus gaat er daarom 'letterlijk' een nieuwe wereld open voor notarissen, kandidaat notarissen en notarisklerken als het gaat om gewenste uitkomsten kunnen realiseren.
 
Event delen: