Conferentie Beter Begeleiden

Conferentie Beter Begeleiden, Verdieping voor de praktijk

Tijdens deze conferentie is er voor onze verschillende beroepsgroepen ruimte om elkaar te ontmoeten. Daarnaast bieden wij per beroepsgroep verdiepende lezingen, waarin meer specifieke onderwerpen aan bod komen. De dag is opgebouwd op basis van Kennis, Inzicht en Toepasbaarheid.

Steven Pont ‘Exploreren en ontwikkelen’ plenair 

Het bieden van veiligheid is iets anders dan het beschermen van een kind. Juist als we kinderen de wereld om hen heen willen laten exploreren, is veiligheid noodzakelijk. Dit wil niet zeggen dat we onze kinderen ook tegen alles moeten beschermen! Als alle leren een vorm van exploreren is, en dat is het, dan is daarmee het niet-beschermen van kinderen een groot pedagogisch en didactisch goed geworden.

Wij bieden per beroepsgroep verschillende verdiepende lezingen aan
Klik hier voor meer informatie over de verdiepende lezingen.

 
Event delen: